ZOOM-APPS JE POKROČILÉ APLIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO SPRÁVU LETÁKŮ, E-KATALOGŮ A ELEKTRONICKÝCH PUBLIKACÍ,

KTERÉ VYVINULA A DÁLE ROZVÍJÍ SPOLEČNOST virtual-zoom